Dataskyddsbeskrivning
Sida

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna dataskyddsbeskrivning fyller informationsskyldigheten. 1. Registrator Malin Havila Tmi Kontaktuppgifter: Strömsvägen 13 06200 Borgå Kontaktuppgifter i ärenden angående registret Malin Havila Tmi Strömsvägen 13 06200 Borgå tel. … Läs mer

Avtalsvillkor
Sida

1. Kundavtal för personlig träning och distans coaching PT-avtal skall ingås skriftligt mellan avtalsparterna. PT-avtalets parter är tjänsteerbjudaren (nedan benämnd leverantör) och tjänstens användare (nedan benämnd Kund). PT-avtalet anses giltigt när kunden har skickat kontaktformuläret via nätsidorna eller undertecknat avtalet. … Läs mer

Malin Havila
PT paket
Sida

  Behöver du personlig träning? Som din personal trainer kan vi träna hemma hos dig, ute i naturen eller i konditionssalen. Vi bygger tillsammans upp ett paket som passar dig också i vardagen. Mitt verksamhetsområde finns i huvudsak i Borgå, … Läs mer

Malin Havila utomhusträning
PT Malin
Sida

Hej, jag heter Malin Havila. Utbildad konditionssalstränare och Personal Trainer. Jag hjälper personer att uppnå ett bättre välmående. Som personlig tränare jobbar jag främst i Borgå, Lovisa och Sibbo, men du kan träna med mig oberoende av plats via mina … Läs mer

Malin Havila
Kontaktuppgifter
Sida

Personal trainer Malin Havila Strömsvägen 13 06200 BORGÅ tel. 040 610 8838 e-post info@ptmalin.fi FO-nummer: 3115113-5     Skicka mig ett meddelande så tar jag kontakt!     Vi kan också träffas på Lady Line eller EasyFits utrymmen i Borgå.

Malin Havila
Personal Trainer Borgå Malin Havila
Sida

Personligt träningsprogram Personal Trainer Två personliga träningsprogram Personal Trainer Personligt hemmaträningsprogram Personal Trainer VEMPT MALIN HAVILAKOLLA KONTROLLERAD UTVECKLINGBESTÄLL PERSONAL TRAINERKOLLA Lyckas och beställcoach på distans.Börja redan idag.SE PROGRAM PERSONAL TRAINERCOACH PÅ DISTANS 59€/mån.UPPFÖLJNING OCH TRÄNING SÅSOM DET PASSAR DIG BÄSTSE … Läs mer